Kaspersky Password Manager 9.0.2.1186

Kaspersky Password Manager 9.0.2.1186

Kaspersky Lab – 4,6MB – Freeware – Windows
ra khỏi 6 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Kaspersky Password Manager là một công cụ không thể thiếu cho người sử dụng Internet hoạt động. Nó hoàn toàn tự động hóa quá trình của việc nhập mật khẩu và dữ liệu khác vào trang web và tiết kiệm cho người dùng từ đi đến những rắc rối của việc tạo ra và ghi nhớ nhiều mật khẩu.

Khi bạn sử dụng Kaspersky Password Manager để đăng nhập, bạn có thể yên tâm rằng dữ liệu của bạn được an toàn: tất cả các dữ liệu bí mật được mã hóa và lưu giữ trong cơ sở dữ liệu chuyên dụng trên máy tính của bạn. Phần mềm tạo ra mật khẩu đặc biệt mạnh và ngăn ngừa thông tin đăng nhập của bạn bị đánh cắp.

Kaspersky Password Manager làm cho trang web của bạn kinh nghiệm an toàn và dễ dàng.

Tổng quan

Kaspersky Password Manager là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Kaspersky Lab.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.090 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Kaspersky Password Manager là 9.0.2.1186 , phát hành vào ngày 07/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/12/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.0.133, được sử dụng bởi 99 % trong tất cả các cài đặt.

Kaspersky Password Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,6MB.

Người sử dụng của Kaspersky Password Manager đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Kaspersky Password Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 11.090 UpdateStar có Kaspersky Password Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại